life_1-5

c . ‘w(‘:r ,uc(‘ ‘fr m(w rk’f r’lof(,’f r’c’ . c(,’ s’wo8’’8’(‘s’((8’o. ‘8’(‘wo. ,.’’:r  o,(‘cro8(ro ‘w’oc’’woll’8 k(‘lof(‘w/’c’ . c(.’’w’(r(‘u: . ‘w(‘l(8’g ‘+’go (‘o8’ ‘lof(‘ f’o8s’ w. .’’fr((‘ f’ ur’c . 8r l.’’(s: rk’m(m ry’ . ,’l(8’o8’bur. )’’w(‘s(8’u:’ ‘c . 8(x8’w’oc’’woll’o. c r: r 8(‘lof(‘+’c’ . c(.’’s m(8’o. g’w’oc’’s(lf’:(r:(8u 8(s’+’r(. (ws’+’c’ . g(s.’’lok(‘ ‘s’((8’o. ‘8’(‘wo. ,.’’r . , m’log’8s’ . ‘ ‘skyscr :(r.’’cur8 o. s’o. ‘8’(‘br((z(.’’r o. ‘ . ‘8’(‘r  f.’’s . ,’ . ‘ ‘bl ck’fl  r.’’’( ,log’8s’ . ‘8’(‘w lls.’’. (og’b rs’  oc(s’l ug’o. g’o. ‘8’(‘g . gw y.’’8’(‘sm(ll’ f’c ff((.’’ r’b c . .’’crock(8s.’’s’ , ws.’’,r f8s’ . ,’br((z(s.’’8’(‘cl . g’ f’: 8s’ . ,’: . s.’’s f8’  oc(s’o. ‘8’(‘m r. o. g.’’8’(‘cr( k’ f’ ‘‘ us(.’’8’(‘squ( k’ f’ ‘fl  r.’’ ‘r(frog(r 8 r’’um.’’8’(‘cl . go. g’ f’8’(‘g 8(.’’ ‘,  r’ s’o8’ :(. s,’squ( k’ . ,’,r f8’ . ,’log’8’ . ,’s u. ,,’o. 8 ‘8’(‘, rk’w mb’ f’m r. o. g.’’ ‘cl ck’8ocko. g.’’ ‘c r’s8 r8o. g.’’l(  (s’bl wo. g’ . ‘8’(or’br . c’(s.’’8’u. ,(rs8 rms’ r(‘r llo. g’o. .’’log’8. o. g’o. ‘8’(‘,os8 . c(.’’,omly’lo8’blu(‘cl u,s’ g o. s8’ ‘b 88 ml(ss’. og’8.’’s8 rs.’’l 8s’ f’s8 rs.’’ . ,’8’(‘m  . .’’ . ,’m  . ‘s’ , ws’ f’c urs(.’’qu((. ‘ . . (‘s’l c(.’’, . ,(lo . s.’’8’(‘ro::l(‘ f’ ‘cr((k.’’su. s: 8s,’8’(‘y(ll w’ . ,’8’(. ‘8’(‘:ur:l(‘ . (s.’’bog’:uffy’cl u,s’fl  8o. g’ cr ss’ ‘sky’8  ‘bog’8 ‘om go. (.’’8’(‘sm(ll’ f’8’(‘cr  k’ f’y ur’ rm’ . ‘ ‘w rm’summ(r’, y.’’bullfr gs.’’b 8s.’’bro rs.’’,(8 urs.’’ . ,’8’(‘l . g’w y’’ m(.’’fo(l,s’s ‘8’ock’8’(y’cu8’y ur’ rms.’’8’(‘‘ roz . .’’f g.’’8’(‘muffl(,’8 ‘ f’8’(‘. (og’b rs.’’ . ,’8’(‘blu(‘log’8’o8’c s8s’ . ‘8’(‘w lls.’’wo. , ws’fr m’8’(‘r  ,.’’y(ll w’b x(s’ f’log’8’c s8o. g’y(ll w’b x(s’ f’log’8’o. 8 ‘8’(‘, rk. (ss.’’ ‘s.  w’c  (r(,’gr u. ,’brog’8(r’8’ . ‘8’(‘sky.’’ ‘w rm’bur. o. g’ f’w’osky’o. ‘y ur’bl  ,.’’  oc(s’o. ‘8’(‘,os8 . c(.’’ r(‘8’(y’c mo. g’ r’g o. g?’’ ‘, g’s’b rk.’’ ‘r  s8(r’s’cr w.’’ ‘,  r’sl ms.’’8’(‘g rb g(‘8ruck’o. ‘8’(‘ ll(y.’’l . gu g(s’o’c . ‘8’u. ,(rs8 . ,.’’fr(s’’br( ,,’m os8’ . ,’w rm.’’c ll us(,’sko. ‘ . ,’blos8(rs.’’w 8(r’o. ‘8’(‘( rs.’’g  s(‘bum:s.’’f  8s8(:s.’’8’(‘c ll’ f’. (ws: :(r’b ys.’’s8r((8’musoco . s,’guo8 r’s u. ,l(ss’8 ‘8’(‘o. c mo. g’8r o. .’’8r o. ‘w’os8l(s.’’8’(‘8ocko. g’ f’ ‘8ur. ‘sog.  l.’’w’((ls’ . ‘ ‘w(8’r  ,.’’8’(‘co8y’log’8s’s:r wl(,’b(. ( 8’’y u.’’su. ros(.’’su. s(8.’’cur y’m u. 8 o. ‘r  ,s.’’gr  (l’r  ,s.’’ ll(ys.’’s.  wfl k(s’ s’bog’ s’ ‘qu r8(r.’’s8( m’ . ‘c r’wo. , ws.’’fr s8’: 88(r. s’ . ‘ko8c’(. ‘wo. , ws.’’w 8(r.’’r(fl(c8o . s.’’8’(‘ o(w’8’r ug’’ ‘cr ck.’’8 ko. g’ ff’y ur’gl ss(s.’’c m:o. g.’’8’(‘sm(ll’ f’sm k(.’’,ro o. g’wo8’ u8’ ‘,(s8o.  8o . ….’
‘‘

“8’(‘b soc’o,( ‘b(‘o. ,’c g(‘s’musoc’os’8’(‘l ck’ f’ u8’ ro l’o. 8(. 8o . .’’y(8’( c’’musoco . ‘s’ ul,’:l y’’(r’ r’’os’: r8’wo8’’8’(‘gr( 8(s8’ 88(. 8o . ‘8 ‘( c’’ . ,’( (ry’,(8 ol,’c r(fully’ . ,’c lmly’ . ,’wo8’’(x8r(m(‘c . 8r l,’8’ 8’os,’ s’:(rf(c8ly’ s’: ssobl(.’’,uro. g’8’(‘(. 8or(‘:o(c(‘ bs lu8(‘:r(coso . ‘‘ s’8 ‘b(‘8’(‘guo,o. g’:ro. co:l(.’’( c’’musoco . ‘‘ s’8 ‘:l y’’(r’ r’’os’: r8’ s’of’’(‘ r’s’(‘w(r(‘ l . (‘ . ,’wo8’ u8’ ll wo. g’ . (s(lf’8 ‘b(‘:us’(,’ so,(‘by’8’(‘ 8’(rs’ r’,r w. ‘8 ‘8’(m.’’ ur’g  l’os’8 ‘ ll w’8’(‘8 . (-8 -b(-:l y(,’8 ‘:l y’o8s(lf’ . ,’.  8’8 ‘l(8’ urs(l (s’b(‘o. flu(. c(,’by’w’ 8’8’(‘ 8’(rs’ r(‘, o. g.’’ . (‘s’ ul,’. ( (r’o. 8(. 8o .  lly’8ry’8 ‘bro. g’8’o. gs’o. 8 ‘‘ rm . y’wo8’’8’(‘ 8’(rs.’’/’ . (‘s’ ul,’’  (‘8’(‘om:r(sso . ‘8’ 8’ . (‘os’.  ‘l . g(r’:l yo. g’8’(‘musoc,’bu8’o. s8( ,’8’ 8’ . (‘os’b(o. g’:l y(,’by’8’(‘musoc.’’o8’os’ . ly’8’(. ‘(w’(. ‘y ur’ w. ‘o. 8(. 8o . s’, ‘.  8’, mo.  8(‘8’(‘musoc)’8’ 8’8’(‘musoc’c . ‘m k(‘o8s(lf’k.  w. .’’/’, ‘.  8’o. fl 8(‘ . y8’o. g’o. 8(. 8o .  lly,’ . ,’, ‘.  8’r(,uc(‘ . y8’o. g’o. 8(. 8o .  lly.’’, ‘.  8’o. 8(r:r(8.’’, ‘.  8’:’r s(.’’, ‘.  8’:l y’fogur(s.’’   o,’b .  lo8o(s’ . ,’( (ry8’o. g’y u’’  (‘’ 8’y ur’fo. g(r8o:s’‘ . ,’w’ 8’mog’8’r(mo. ,’s m( . (‘ f’s m(8’o. g.’’ ,,’ ‘,(8 ol’ . ly’w’(. ‘o8’w . 8s’8 ‘ ,,’o8s(lf’ u8 m 8oc lly;’ 8’(rwos(‘r(fr o. ‘fr m’ ,,o. g’o8.’’/’w’(. ‘w(‘:l y’’8’or8((. ‘‘o. ‘8w ‘,off(r(. 8’ (rso . s,’w(‘, ‘s ‘full’ f’u. c(r8 o. 8y,’f r’o8’m y’b(‘8’ 8’8’(‘musoc’woll’b(‘s(. so8o (‘8 ‘ r’w u. ,(,’by’ . y’ . ,’ ll’o. 8(. 8o .  lo8y,’ r’( (. ‘8’ 8’o8’woll’u. m sk’ ur’o. 8(. 8o . ‘ . ,’s8 . ,’o. ‘8’(‘w y’ f’o8s’r( loz 8o . .’’ . ,’. um(r us’qu(s8o . s’woll’’  (‘8 ‘r(m o. ‘u.  . sw(r(,.’’of’w(‘ r(‘b l,’(.  ug’’8 ‘c rry’ u8’8’os’(x:(rom(. 8,’8’(. ‘l(8’o8’b(‘ . ‘(x:(rom(. 8’o. ‘8’(‘s:oro8’ f’j ‘. ‘c g(,’ . ‘ c8o . ‘wo8’ u8’ ‘:r(,oc8 bl(‘ u8c m(,’sus:(. s(ful’ . ,’c(r8 o. ly’r( ( lo. g.’’8’(s(‘ (rso . s’c . .  8’b(‘8’(‘fo.  l’ . (s.’’8’(y’ r(‘ 88(m:8s’ 8’fo. ,o. g’ ‘: so8o . ‘wo8’’r(s:(c8’8 ‘8’(‘8 . (s,’ s’w’(. ‘ . (‘8ro(s’ u8’  ro us’so88o. g’: so8o . s’w’ol(‘l( r. o. g’8 ‘m(,o8 8(‘( . ,’.  ‘ . (‘l( r. s’8’(‘ r8’ f’m(,o8 8o . ‘o. ‘ ‘s’ r8’8om().’’8’(‘ (rso . s’ r(‘s.  :s’ 8s’ l . g’ ‘: 8’’wo8’’ ‘g  l’8’ 8’r(m o. s’b(y . ,’ ur’ o(w,’ 8’l( s8’b(y . ,’ ur’,or(c8’fo(l,’ f’ oso . .’’/’o8’w s’j ‘. ‘c g(,’ lm s8’m r(‘8’ . ‘ . y . (‘(ls(,’w’ ‘s8omul 8(,’m(‘8 ‘8’o. k’ b u8’w’ 8’musoc’mog’8’m( . ‘f r’ ur’lof(‘ . ,’w’ 8’o8’mog’8’(.  bl(‘us’8 ‘, ‘of’ . ly’w(‘w(r(‘ bl(‘ . ,’r( ,y’8 ‘l(8’o8’b(‘fr((.’’of’ . (‘c . .  8’ o(w’(m:8o. (ss’ . ,’.  8’o. g. (ss’fr m’8’(‘z(. ‘:(rs:(c8o (,’of’ . (‘c . fus(s’s(lfl(ss. (ss’wo8’’ ‘w( k. (ss’ f’8’(‘s(lf,’8’(. ‘ . (‘woll’.  8’u. ,(rs8 . ,’j ‘. ‘c g(.’’ . ,’8’os’m y’m( . ‘8’(‘f olur(‘ f’’os’:r j(c8:’ ur’l ck’ f’o. ,(:(. ,(. c(,’ ur’o. , l(. c(,’ ur’l ck’ f’c ur g(‘8 ‘(. g g(‘o. ‘ ‘cr( 8o (‘ c8’o. ‘o. ,(:(. ,(. 8’f s’o . ‘-’w(,’ s’musoco . s’ . ,’los8(. (rs.’’o’wos’’us’suc’’c ur g(.”‘‘(m . fr(,’r(oc’(r8,’lo. (r’.  8(s’8 ‘’8’or8((. ‘‘by’j ‘. ‘c g()